Onveilige thuissituatie? Er is hulp!

26 oktober 2021

De afgelopen periode werden veel van ons gedwongen om vanuit huis te werken. Dat zorgde in sommige gezinssituaties voor oplopende spanningen wat kon leiden tot huiselijk geweld. Dit kan op veel verschillende manieren voorkomen. Je kunt denken aan (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. 

Wat kun je doen als het thuis niet goed gaat?

Gebeuren er bij jou thuis dingen waardoor je je niet veilig voelt? Is er bijvoorbeeld iemand thuis die boosheid met geweld afreageert op een partner, een kind, ouder of een huisdier? Dan is het goed om hulp in te schakelen. Hoe eerder, hoe beter. Je kunt de volgende dingen doen:

  1. Praat erover! Het is erg belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. De eerste stap die je daarom zelf al kunt zetten is erover praten. Praat met iemand die je vertrouwt, die kan adviseren en kan helpen. Dit kan een familielid zijn, buren, vrienden maar ook bijvoorbeeld de huisarts of de wijkagent;
  2. Schakel hulp in van jouw leidinggevende: als hij/zij weet van jouw situatie kan er samen naar een passende oplossing worden gezocht en kan er in het vervolg ook rekening worden gehouden met jouw thuissituatie. Daarnaast kan een leidinggevende je doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon binnen Facilicom. Je mag ook rechtstreek contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van Facilicom. Hier vind je hun contactgegevens.
    Het staat je vrij contact op te nemen met een vertrouwenspersoon naar keuze, ongeacht voor welke divisie of bedrijfsonderdeel je werkzaam bent. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en bekijkt samen met jou welke vervolgstap het beste gemaakt kan worden. Voel je vooral niet bezwaard om je verhaal te vertellen.
  3. Je kunt ook altijd bellen met Veilig Thuis, vrijblijvend en anoniem. 0800-2000 (gratis).

Wat kun je doen als het vermoeden hebt dat het bij iemand thuis niet goed gaat?

Wellicht hoor of zie je soms dingen bij een collega waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Komt jouw collega bijvoorbeeld schrikachtig of depressief op je over? Of heeft diegene vaak blauwe plekken zonder een duidelijke verklaring? Aarzel dan niet en schakel hulp in. Als je vermoedens hebt dat het niet goed gaat bij iemand thuis, klopt dat namelijk vaak.

Je kunt eerst proberen om het gesprek erover aan te gaan. Als dit om een reden niet kan, kun je de hulp van jouw leidinggevende inschakelen. Als omstander kun je ook bellen met Veilig thuis: 0800-2000. Dat kan gratis en je hoeft je naam niet te noemen. Je kunt het dan samen met iemand hebben over jouw zorgen en besluiten wat er moet gebeuren en of er hulp moet komen. Wil je meer lezen over wat je kunt doen? Kijk op: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.