Jij & Facilicom

Als jou gevraagd wordt: 'Wat doe jij voor werk?' – wat antwoord je dan? Je kunt de vraag namelijk op meerdere manieren beantwoorden. Heel praktisch, dus wat precies jouw werkzaamheden zijn, of aan welk doel jij bijdraagt. Een leuk voorbeeld hiervan is de ruimtevaartorganisatie NASA. Elke medewerker, van astronaut, tot programmeur tot schoonmaker, gaf hetzelfde antwoord: ik help de eerste man op de maan. Het einddoel, of datgene waar de organisatie voor staat, is dus altijd leidend voor alle werkzaamheden. Op deze manier is het werk voor iedereen even zinvol!

De missie van Facilicom Group

Facilicom Group heeft een missie. Daar dragen we allemaal aan bij. Weet jij waarvoor jouw werkzaamheden zo belangrijk zijn?

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.


Onze omgeving bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen. Schoon voelt goed. Als je gezond eet en drinkt, voel je je beter. En wat dacht je dat veiligheid voor je gevoel doet? De samenleving verandert. We werken, wonen, leven en eten morgen anders dan vandaag. We genieten anders van onze vrije tijd. Omdat we langer leven groeit de behoefte aan zorg. Dat heeft grote gevolgen voor onze omgeving. Hoe beter we met deze veranderingen omgaan, hoe beter we ons voelen. Technologie en creativiteit creëren grote mogelijkheden. We kunnen meer en sneller. Door sociale en technologische innovatie, met vernieuwende concepten en door samen te werken creëren we een inspirerende leefomgeving. Als we daar samen aan werken heeft dat gevolgen voor iedereen. We worden er allemaal beter van, we voelen ons allemaal fijner in een veilige, gezonde en inspirerende omgeving. Het belangrijkste element daarbij is misschien nog wel ‘aandacht’. Aandacht voor de ander, aandacht voor nieuwe mogelijkheden, aandacht voor iedereen. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Daar staan we graag iedere dag voor op. Daarom hebben we daar ons werk van gemaakt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast ons dagelijkse werk, waarin we een voor inspirerende leefomgeving zorgen, is Facilicom maatschappelijk betrokken. Dat doen we bijvoorbeeld met de Facilicom Foundation:

“Facilicom werkt elke dag aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waar we kunnen doen wat we willen doen: wonen, werken, leren, zorgen, recreëren of sporten. Maar niet altijd is die inspirerende omgeving voor ieder mens vanzelfsprekend.

Maatschappelijke betrokkenheid heeft ons altijd al gekenmerkt. Als familiebedrijf zijn we van oudsher betrokken bij de samenleving. Met de Facilicom Foundation geven we op een andere manier uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.”

Meer informatie over de Facilicom Foundation? Kijk op facilicomfoundation.nl